कर्कट
Cancer, the Crab
Aries symbol (planetary color).svg
Taurus symbol (planetary color).svg
Gemini symbol (planetary color).svg
Cancer symbol (planetary color).svg
Leo symbol (planetary color).svg
Virgo symbol (planetary color).svg
Libra symbol (planetary color).svg
Scorpius symbol (planetary color).svg
Sagittarius symbol (planetary color).svg
Capricornus symbol (planetary color).svg
Aquarius symbol (planetary color).svg
Pisces symbol (planetary color).svg
Cancer symbol (bold).svg
राशि चिन्हगंगटो
अवधि (ट्रॉपिकल, पश्चिमी)(२०२३, यूटीसी
नक्षत्रकर्कट
राशि तत्त्वजल
राशि गुणकार्डिनल
स्वामीचंद्रमा
डेट्रिमेण्टशनि
एग्ज़ाल्टेशनबृहस्पति
फ़ॉलमंगल
ज्योतिष शास्त्र प्रवेशद्वार खगोलशास्त्र परियोजना

कर्कट राशि १२ राशिहरू मध्य चौथो राशि हो। यो जल तìव प्रधान राशि हो र यसको स्वामी चन्द्रमा हो। यो गंगटा जस्तो आकृति भएको जलचर राशि हुन्छ । कालपुरुष को शरीर मा यसको अधिकार वक्ष:स्थल मा मानिएको हुन्छ । यो स्त्री जाति, चर संज्ञक, उत्तर दिशा को स्वामिन, कफ प्रकृति, समोदयी, रात्रिबली, मिश्रित रंग, (लाल-श्वेत) एवं बहुसन्तति वाला राशि हुन्छ । खेत, बारी, नदी तट, देवस्थान यस राशि को निवासस्थान हो । लज्जा, भौतिक सुखहरू प्राप्त गर्ने मा लागी रहने, स्थिर गति र अरूले गरेको देखकर कार्य गर्नु यस राशि को प्राकृतिक स्वभाव हुन्छ । यस राशिबाट पेट, छाती र मृगौला को विचार गरिएको हुन्छ । यसको निम्नानुसार गुणहरू रहेका छन्

राशी स्वामी तत्व गुण दिशा वर्ण अङ्ग स्वभाव प्रकृती लिङ्ग बल रङ्ग सन्तान शत्रु निवास
कर्कट चन्द्र जल चर उत्तर विप्र पेट, वक्षःस्थल, मृगौला सौम्य, जलचारी कफ स्त्री रात्रीबली रक्त धवल बहु गुरू, शनि खेत, नदी तट, देवस्थान

चन्द्रमा ९०° देखि १२०° अंश सम्म रहेको बेला यो राशि हुन्छ । साथै यस राशि अन्तरगत निम्न नक्षत्र तथा पाउहरू रहेको पाइन्छ

  • पुनर्वशु (४) ही
  • तिष्य(१,२,३,४) हू हे हो डा
  • अश्लेषा(१,२,३,४) डी डु डे डो

ढाँचा:ग्रिक कथा ग्रिक कथन अनुसार कर्कट राशी हेर्कुलेस्को कथासंग जोडिएको छ । केहि कथाकारका अनुसार [हेर्कुलेस्( Hercules )] र [लेरनेएने हाईडररा‌( Lernaean Hydra )]को युद्धमा [हेराले(Hera)] हेर्कुलेस को खुट्टा को भाचन् गगटो पठाइएका थियो किनकि हेराले हेर्कुलेसलाई मार्ने कसम खाऐेको थियो। तर हेर्कुलेस ले त्यो गगटोलाई खुट्टाले किचेर मरिदियो। र हेराले उसलाई सघाएको इनाम स्वरुप गगटो लै आकाश वा अन्तरीक्षमा राखि दियो र त्यो कर्कट भयो।