साँढे गाईको वयस्क भाले प्रजाती हो । साँढे (बहुउत्तर ओक्सन), जो अस्ट्रेलिया र भारत मा एक बुल को रूप मा पनि चिनिन्छ, एक पशुपालन को रूप मा प्रशिक्षित वा जानवर घुमाईएको बोविन हो।

साँढे

हेर्नुहोससम्पादन