तुला राशि १२ राशिहरू मध्यको एक राशि हो। यो राशि राशि चक्रको सातौँ स्थानमा पर्दछ।

तुला
तुला, अर्थात तराजु
तुला, अर्थात तराजु
राशि चिन्हतराजु
अवधि (ट्रॉपिकल, पश्चिमी)(२०२४, यूटीसी
नक्षत्रतुला तारामंडल
राशि तत्त्ववायु
राशि गुणकार्डिनल
स्वामीशुक्र
डेट्रिमेण्टमंगल देवता
एग्ज़ाल्टेशनशनि
फ़ॉलसूर्य
ज्योतिष शास्त्र प्रवेशद्वार खगोलशास्त्र परियोजना