उर्जाको प्रमुख स्रोतहरु मध्य विद्युत एक महत्त्वपूर्ण तत्व हो । प्राकृतिक रूपमा रहेका विभिन्न शक्तिहरूलाई एकतृत गरी यान्त्रिक विधिबाट विद्युत निर्माण गरिन्छ । नेपालमा प्रमुख रूपमा पानीको प्रयोगबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरिन्छ भने अन्यमा घाम, वायु, पेट्रोलियम पदार्थ लगायतबाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरिन्छ ।

विद्युत उत्पादन गर्ने क्षेत्र
विद्युत उत्पादन गर्ने क्षेत्र