चुम्बकीय क्षेत्र

चुम्बकीय क्षेत्र
Hans Christian Ørsted, Der Geist in der Natur, 1854

चुम्बकीय क्षेत्र चुम्बकको वरिपरिको एस्तो क्षेत्र हो जस्को भित्र चुम्बकले चुम्बकीय पदार्थलाई अकर्सित गर्न सक्छ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य लिङ्कहरूसम्पादन