चुम्बकीय क्षेत्र चुम्बकको वरिपरिको एस्तो क्षेत्र हो जसको भित्र चुम्बकले चुम्बकीय पदार्थलाई अकर्सित गर्न सक्छ।

चुम्बकीय क्षेत्र
Hans Christian Ørsted, Der Geist in der Natur, 1854


सन्दर्भ सामग्रीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू

सम्पादन गर्नुहोस्