विकिपिडिया:चित्र प्रयोग नीति

तस्बिरका प्रकारहरू सम्पादन गर्नुहोस्

  • आफ्नै कार्य
  • निशुल्क रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने लाइन्सेन्स भएका तस्बिहरू (Free Licensed)
  • Public Domain मा भएका तस्बिरहरू (मुख्य तस्बिर क्रेताको मृत्यु भएको अवस्थाका चित्रहरू)
  • Fair use (प्रयोग गर्न योग्य)

तस्बिर अपलोड सम्पादन गर्नुहोस्

तस्बिरहरूका लेखमा प्रयोग सम्पादन गर्नुहोस्

तस्बिर मेटाउन सम्पादन गर्नुहोस्