रञ्जना लिपि


रञ्जना लिपि लेख्न विरासतको रूपमा एउटा विकसित प्रणाली ब्राह्मी ११औं शताव्दीमा सुरु भएको थियो। यो मुख्यतः नेपाल भाषा लेख्न प्रयोग गरिएको थियो परन्तु भारतका मठहरूमा पनि प्रयोग गर्न थालियो , तिब्बत , चीन समुद्र तट , मंगोलिया , र जापान यसको प्रसार बढ्दै गयो ।

रंजना लिपि
Jwajalapa.jpg
बोलिने भाषानेपाल भाषा
संस्कृत
तिब्बती
समयावधिc. ११००–वर्तमान
कारक व्यवस्था
उप व्यवस्थासोयोम्बो
भगिनी व्यवस्थाप्रचलित
लिटु मोल
ISO 15924data11 =
[a] ब्राह्मी लिपिको यहूदी मूलको बारेमा सार्वभौमिक सहमति छैन।
सूचना: यस पृष्ठको सहायताको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय ध्वन्यात्मक वर्णमाला ध्वन्यात्मक चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

रञ्जना लिपि लाई नेपालले आफ्नो राष्ट् लिपीको रूपमा संयुक्त राष्ट् संघमा दर्ता गरेको छ ।

वर्णमालासम्पादन

  a अ   i इ   u उ   ṛ ऋ   ḷ ऌ   e ए   o ओ
  ā आ   ī ई   ū ऊ   ṝ ॠ   ḹ ॡ   ai ऐ   au औ
  aṃ अं   aḥ अः
  k क   kh ख   g ग   gh घ   ṅ ङ
  c च   ch छ   j ज   jh झ   ñ ञ
  ṭ ट   ṭh ठ   ḍ ड   ḍh ढ   ṇ ण
  t त   th थ   d द   dh ध   n न
  p प   ph फ   b ब   bh भ   m म
  y य   r र   l ल   v व
  ś श   ṣ ष   s स   h ह
  kṣ क्ष   tr त्र   jñ ज्ञ

अंकसम्पादन

  0 ०   1 १   2 २   3 ३   4 ४   5 ५   6 ६   7 ७   8 ८   9 ९