मानव खुट्टा कम्मर भन्दा मुनी तिघ्रा देखी पैताला सम्मको भाग हो ।

खुट्टा
चित्र:मानव खुट्टा
विबरण
पहिचान
ल्याटिनmembrum inferius
एनाटोमीको आधारभूत मोडेल7184
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू