कम्मर (अङ्ग्रेजी: Waist) मानव शरीरको करङनितम्बको क्षेत्रको बीचको तथा नाइटो वरीपरीको भाग हो ।

कम्मर