शिक्षक
Classroom at a seconday school in Pendembu Sierra Leone.jpg
पेन्डेमु, सेरा लियोनको माध्यमिक विद्यालयको एउटा कक्षा
व्यवसाय
नाम शिक्षक, अध्यापक, गुरू (अमेरिकामा Educator)
प्रकार पेशा
कार्य क्षेत्र शिक्षा
विवरण
दक्षता शिक्षण योग्यता, सुखद स्वभाव, धैर्य
आवश्यक शिक्षा बाह्रौं अथवा यो भन्दा माथि
कार्य स्थल विद्यालयहरू
संबंधित व्यवसाय प्राध्यापक, शैक्षणिक, अध्यापक, शिक्षक

स्रोतसम्पादन

 अध्ययन गर्ने बिधार्थी अनि अध्यापन गर्ने शिक्षक को बिचमा एउटा शैक्षिक वातावरण हुन्छ। शिक्षकले आफुले हासिल गरेको शिक्षा स्कुल, कलेज या औपचरिक, अनौपचारिक, या अन्य माध्यमबाट लक्षित बर्गमा ज्ञान बाड्दछन।