पुनेल जाति नेपालको एक आदिवासी जनजाति हो |

यी जातिहरू मुस्तांग जिल्लाका टुकुचेदेखी कागवेनी बिचको जोमसोम , ठिमी, स्यामार्फा , चिवाडं, छेरो गरी पाँच गाउँमा बस्दछन् | उक्त गाँउमा बस्ने हुनाले यिनीहरूलाई पुनेल वा पाँच गाँउले भन्निछ |

भाषा / भेष-भुषा

सम्पादन गर्नुहोस्

उल्लेख्य ब्यक्तित्वहरू

सम्पादन गर्नुहोस्

यो पनि हेर्नुहोस्

सम्पादन गर्नुहोस्


सन्दर्भ सामग्री

सम्पादन गर्नुहोस्