नायन नेपालमा पाइने एक प्रकारको जनावर हो ।

नायन
Argali (Ovis ammon)
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
उपकुल:
वंश:
प्रजाति:
O. ammon
वैज्ञानिक नाम
Ovis ammon
(Linnaeus, 1758)


सन्दर्भ सूची सम्पादन

  1. Ovis ammon (Argali). IUCN Red List of Threatened Species. Version 2012.1.