ठुलो न्याउरीमुसा

ठुलो न्याउरीमुसा नेपालमा पाइने एक प्रकारको जनावर हो ।

ठुलो न्याउरीमुसा
Adult in the wild (Hyderabad, India)
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
उपकुल:
वंश:
प्रजाति:
H. edwardsii
वैज्ञानिक नाम
Herpestes edwardsii
É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1818
Indian grey mongoose range


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Choudhury, A., Wozencraft, C., Muddapa, D., Yonzon, P., Jennings, A. & Geraldine, V. (२०११), "Herpestes edwardsii", अन्तरराष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघको रातो सूची संस्करण 2011.2, अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ, अन्तिम पहुँच १८ जनवरी २०१२  Database entry includes a brief justification of why this species is of least concern