छाती

मानिस तथा अन्य जीवहरूको टाउको मुनिको शरीरको अगाडि पट्टिको भाग

छाती (अङ्ग्रेजी: Chest, प्राचीन युनानी: θώραξ, ल्याटिन: thorax) मानिस तथा अन्य जीवहरूको टाउको मुनिको शरीरको अगाडि पट्टिको भाग हो।

छाती
Chest.jpg
Chest anatomy
Surface projections of the organs of the trunk.png
Surface projections of the organs of the trunk, with chest region seen stretching down to approximately the end of the oblique lung fissure anteriorly, but more deeply it its lower limit rather corresponds to the upper border of the liver.
Details
Identifiers
Latinthorax
TAA01.1.00.014
FMA9576
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन