रोमन भाषा

इटालिक परिवारको इन्डो-युरोपेली भाषा

लेटिन (मराठी: लॅटिन) इण्डो-युरोपीय परिवारमा पर्ने एउटा भाषा हो जसलाई रोमन भाषा पनि भनिन्छ।

ढुंगामा खोपिएको लॅटिन लिपि