चामल

अनाज अन्न र ओरिजा सातिभाको बीउ
चामल

चामल धानको बिउ हो । यो मकै पछी विश्वमा दोस्रो धेरै उत्पादन हुने खाद्यान्न हो । यसको प्रयोग भात बनाउनको लागि हुन्छ ।