घुँडा तिघ्रापिडौँलाका बीचको अघिल्लो भागमा डल्लो वा पाङ्ग्रो जस्तो भई उठेको अङ्ग हो। यो तिघ्रापिडौँलाको जोर्नी परेको ठाउँ हो।

घुँडा
Knee.female.jpg
दायाँ घुँडा
Details
NerveFemoral, obturator, sciatic
Identifiers
LatinArticulatio genus
MeSHD007717
TAA01.1.00.036
FMA24974
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू