मुख्य सूची खोल्नुहोस्


घुँडा तिघ्रापिडौँलाका बीचको अघिल्लो भागमा डल्लो वा पाङ्ग्रो जस्तो भई उठेको अङ्ग हो। यो तिघ्रापिडौँलाको जोर्नी परेको ठाउँ हो।

घुँडा
Knee.female.jpg
दायाँ घुँडा
ल्याटिन Articulatio genus
Gray's subject #93 839
स्नायू Femoral, obturator, sciatic
MeSH Knee
Dorlands/Elsevier Knee