पिडौँला खुट्टाको तल्लो स्थानको पछाडीको भाग हो ।

पिडौँला
Sb calf.png
पुरुष (बाँया) र महिलाको पिडौँला
Gray440 color.png
Cross-section of left lower leg, through the calf, showing its 3 compartments: anterior at upper left; lateral at center left; deep posterior at center; superficial posterior at bottom right
विबरण
पहिचान
ल्याटिनsura
TAA01.1.00.039
एनाटोमीको आधारभूत मोडेल22474
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू