अङ्ग (जीव विज्ञान)

जीवविज्ञानमा, अङ्ग भनेको जीवको शरीरमा रहेका तन्तुहरूको योगबाट बनेको संरचनात्मक एकाई हो।

अङ्ग
Internal organs.png
मानव शरीरका विभिन्न अङ्गहरू
विबरण
प्रणालीआङ्गिक प्रणालीहरू
पहिचान
ग्रिकΟργανο
FMA67498
शरीर-संरचनाविज्ञानसम्बन्धी शब्दावलीहरू


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन