खैरो खरायो नेपालमा पाइने खरायोको एक प्रजाति हो ।

खैरो खरायो
Lepus nigricollis
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
L. nigricollis
वैज्ञानिक नाम
Lepus nigricollis
F. Cuvier, 1823
Indian Hare range
(green - native, red - introduced, dark grey - origin uncertain)सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Lagomorph Specialist Group (1996). Lepus nigricollis. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN 2006. Retrieved on 2006-12-27.