खरानी (रङ्ग)

खरानी कालोसेतोको बिचको मध्यम रङ्ग हो । यो बादलले ढाकेको आकाश र खरानीको रङ्ग हो ।

खरानीHow to read this color infobox
Color icon gray v2.svg
About these coordinates     रङ्ग निर्देशांक
Hex triplet#808080
sRGBB  (rgb)(128, 128, 128)
CMYKH   (c, m, y, k)(0, 0, 0, 50)
HSV       (h, s, v)(--°, 0%, 50%)
स्रोतHTML/CSS[१]
B: Normalized to [0–255] (byte)
H: Normalized to [0–100] (hundred)


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन