कुनै पनि बोट बिरुवा रोप्नु अगाडि माटो खुकुलो बनाउन कुटो,कोदालो,हलो,ट्रयाक्टर,कोदाली या फरुवाले खन्ने वा जोत्ने प्रक्रिया |

खनजोत
खनजोत