कोदाली फलामको बाक्लो पातो र काठको छोटो बिँड भएको खन्न प्रयोग गरिने कृषि औजार हो।

पाहाडि कोदाली
पाहाडि कोदालीको प्रयोग गर्दै एक महिला

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन