कुटो

खन्ने अैजार

कोदालोको जस्तो आकार भएको सानो खन्ने औजार । यो खेतको आलीमा मास रोप्न र फूल गोड्न प्रयोग गरिन्छ । कुटो २ प्रकारको हुन्छ :

कुटो

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन