अरावली भारतको पश्चिमी भाग राजस्थानमा अवस्थित एउटा पर्वत श्रृंखला हो। भारतको भौगोलिक संरचनामा अरावली प्राचीनतम पर्वत हो। यो संसारको सबैभन्दा प्राचीन पर्वत श्रृंखला हो जसले राजस्थानलाई उत्तरबाट दक्षिण दुई भागमा बाडदछ। अरावलीको सर्वोच्च पर्वत शिखर सिरोही जिल्लामा गुरुशिखर (१७२७ मी.) हो, जो माउंट आबूमा छ। [१]

सन्दर्भसम्पादन

  1. http://rangeelarajasthan.com/