अम्बाला जिल्ला

भारतको जिल्ला

अम्बाला जिल्ला भारतीय राज्य हरियाणाको एउटा जिल्ला हो।