अन्तरिक्ष

आकाशीय शरीर बीच शून्य

पृथ्वीको वायुमण्डल भन्दा बाहिर आकाशमण्डलको सम्पूर्ण भागलाई अन्तरिक्ष भनिन्छ। यो क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने यानलाई अन्तरिक्ष यान तथा यात्रु लाई अन्तरिक्ष यात्री भनिन्छ। सामान्यतया पृथ्वीको सतह भन्दा १०० कि.मि माथि 'कार्मन रेखा' देखि अन्तरिक्षको शुरु रेखा मानिन्छ ।

Atmosphere layers-en.svg