स्नायुविज्ञान स्नायु प्रणालीाका विकारहरूसँग सम्बन्धित चिकित्सा विज्ञानको एक अंश हो।

स्नायुविज्ञान
हिप्पोक्याम्पसमा न्यूरोनबाट डेन्ड्राइट्सको एउटा नेटवर्क
प्रणालीस्नायु प्रणाली
महत्त्वपूर्ण रोगहरूNeuropathy, dementia, stroke, encephalopathy, Parkinson's disease, epilepsy, meningitis, muscular dystrophy, migraine, attention deficit/hyperactivity disorder
महत्त्वपूर्ण जाँचहरूComputed axial tomography, MRI scan, lumbar puncture, electroencephalography
विशेषज्ञन्यूरोलोजिस्ट
शब्दावलीचिकित्सा शब्दावली

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्


स्वास्थ्य विज्ञानचिकित्साशास्त्र
एनेस्थेसियोलोजी | चर्मशास्त्र | आकस्मिक चिकित्सा | साधारण चिकित्सक | आन्तरिक चिकित्सा | स्नायुशास्त्र | प्रसवशास्त्रमहिलारोग शास्त्र | अकुपेसनल् चिकित्सा | रोगशास्त्र | बालरोगशास्त्र | भौतिक चिकित्सा र पूनर्स्थापना | मानसिक चिकित्सा | सामाजिक स्वास्थ्य | रेडियोलोजी | शल्यचिकित्सा
आन्तरिक चिकित्साका हाँगाहरू
हृदयशास्त्र | ग्रन्थिशास्त्र | ग्यास्त्रोएन्टेरोलोजी | रक्तशास्त्र | सरुवा रोग चिकित्सा | इन्टेन्सिभ केयर चिकित्सा | मृगौलाशास्त्र | ओन्कोलोजी | फोक्सोशास्त्र | रिउम्याटोलोजी
शल्यचिकित्साका हाँगाहरू
हृदयछाती शल्यचिकित्सा | चार्मिक शल्यचिकित्सा | साधारण शल्यचिकित्सा | महिला शल्यचिकित्सा | स्नायुशल्यचिकित्सा | नेत्रशल्यचिकित्सा | मुख तथा अनुहार शल्यचिकित्सा | अङ्ग प्रत्यारोपण | हाडजोर्नी शल्यचिकित्सा | ओटोल्यारिन्जियोलोजी  | बाल्यशल्यचिकित्सा | प्लास्टिक शल्यचिकित्सा | क्यान्सर शल्यचिकित्सा | चोट शल्यचिकित्सा | युरोलोजी | धमनी शल्यचिकित्सा