हाडजोर्नी शल्यचिकित्सा

हाडजोर्नी शल्यचिकित्सा वा अर्थोपेडिक्स शल्यचिकित्साको एक क्षेत्र हो।