अंग प्रत्यारोपण भन्नाले कुनै शारीरिक अङ्ग अर्को शरीरमा हालिने प्रक्रिया भनिन्छ । व्यक्तिको मृत्यु भएपछि खेर जाने स्वस्थ अंग, रोगी व्यक्तिका लागि काम आउन सक्छ ।

अङ्ग प्रत्यारोपण (1968)

प्रत्यारोपणका प्रकार सम्पादन गर्नुहोस्

प्रत्यारोपण गरिएका अंगहरु सम्पादन गर्नुहोस्

डोनरका प्रकार सम्पादन गर्नुहोस्

विषेश प्रकार सम्पादन गर्नुहोस्

इतिहास सम्पादन गर्नुहोस्

विकासशील देशहरूमा अङ्ग प्रत्यारोपण सम्पादन गर्नुहोस्

हालैका विकास सम्पादन गर्नुहोस्

प्रत्यारोपण गरिएका चर्चित व्यक्तित्वहरु सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडी सम्पादन गर्नुहोस्


स्वास्थ्य विज्ञानचिकित्साशास्त्र
एनेस्थेसियोलोजी | चर्मशास्त्र | आकस्मिक चिकित्सा | साधारण चिकित्सक | आन्तरिक चिकित्सा | स्नायुशास्त्र | प्रसवशास्त्रमहिलारोग शास्त्र | अकुपेसनल् चिकित्सा | रोगशास्त्र | बालरोगशास्त्र | भौतिक चिकित्सा र पूनर्स्थापना | मानसिक चिकित्सा | सामाजिक स्वास्थ्य | रेडियोलोजी | शल्यचिकित्सा
आन्तरिक चिकित्साका हाँगाहरू
हृदयशास्त्र | ग्रन्थिशास्त्र | ग्यास्त्रोएन्टेरोलोजी | रक्तशास्त्र | सरुवा रोग चिकित्सा | इन्टेन्सिभ केयर चिकित्सा | मृगौलाशास्त्र | ओन्कोलोजी | फोक्सोशास्त्र | रिउम्याटोलोजी
शल्यचिकित्साका हाँगाहरू
हृदयछाती शल्यचिकित्सा | चार्मिक शल्यचिकित्सा | साधारण शल्यचिकित्सा | महिला शल्यचिकित्सा | स्नायुशल्यचिकित्सा | नेत्रशल्यचिकित्सा | मुख तथा अनुहार शल्यचिकित्सा | अङ्ग प्रत्यारोपण | हाडजोर्नी शल्यचिकित्सा | ओटोल्यारिन्जियोलोजी  | बाल्यशल्यचिकित्सा | प्लास्टिक शल्यचिकित्सा | क्यान्सर शल्यचिकित्सा | चोट शल्यचिकित्सा | युरोलोजी | धमनी शल्यचिकित्सा