मुख्य सूची खोल्नुहोस्

सोनभद्र जिल्ला

उत्तर प्रदेश भारतको एक जिल्ला

सोनभद्र जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश प्रान्तको ७१ वटा जिल्लाहरू मध्यको एक हो तथा यो मीर्जापुर मण्डलको ३ जिल्लाहरू मध्य एक हो।