बोस्निया र हर्जगोभिना राष्ट्रिय फुटबल टोली - अन्य भाषाहरू