विकिपिडिया:पृष्ठ आयातको लागि अनुरोध

प्रबन्धक सूचनापाटी

प्रशासक सूचनापाटी

विशेषाधिकार निवेदन

बोट सूचनापाटी
अनुरोध समेत

चौतारी

पृष्ठ मेटाउनको
लागि अनुरोध

आयातको
लागि अनुरोध

पृष्ठ सुरक्षाको
लागि अनुरोध

पृष्ठ आयातको लागि अनुरोधको प्रक्रियासम्पादन

आयातको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस् :-

{{subst:विकिपिडिया:पृष्ठ आयातको लागि अनुरोध/अनुरोध
|भाषा=
|पुरानो नाम=  
|नया नाम= 
|अनुरोधकर्ता= 
|आयातक वा प्रबन्धकद्वारा नोट=
}}
नया अनुरोध

हाल आयातको लागि अनुरोधहरूसम्पादन

कृपया नयाँ अनुरोध शीर्ष भागमा राख्नुहोस ।

en:Template:Nopingलाई ढाँचा:Nopingमा आयातसम्पादन

en:Template:Noping2लाई ढाँचा:Noping2मा आयातसम्पादन
en:Template:!((लाई ढाँचा:!((मा आयातसम्पादन


en:Template:))!लाई ढाँचा:!))मा आयातसम्पादन


de, es, pt, fr र en:Vorlage, Plantilla, Predefinição, Modèle र Templateलाई ढाँचामा आयातसम्पादन

जर्मनेलीको Vorlage, स्पेनीको Plantilla, पुर्तुगालीको Predefinição, फ्रान्सेलीको Modèle र अङ्ग्रेजीको Template लाई ढाँचाको रूपमा आयात गर्नका लागि निवेदन।

  • आयातक वा प्रबन्धकद्वारा नोट:
@पर्वत सुबेदी: आयात अनुरोध राम्रोसँग बुझिने गरी पुनः राख्नु होला।--Nirajan pant (कुरा गर्ने) १३:५९, २६ अप्रिल २०२० (नेपाली समय)