विकिपिडिया:बोट सूचनापाटी

प्रबन्धक सूचनापाटी

प्रशासक सूचनापाटी

विशेषाधिकार निवेदन

बोट सूचनापाटी
अनुरोध समेत

चौतारी

पृष्ठ मेटाउनको
लागि अनुरोध

आयातको
लागि अनुरोध

पृष्ठ सुरक्षाको
लागि अनुरोध

बोट सूचनापाटी

नेपाली विकिपिडियामा बोट प्रयोग गरेर कुनै आवश्यक कार्य सम्पन्न गराउन समन्वय र छलफल गर्नको लागि यो सन्देश सूचना पाटी बनाइएको हो। यो पृष्ठ प्राय: बोट प्रयोगकर्ताहरूद्वारा रेखदेख गरिन्छ र यस पृष्ठमा प्रयोगकर्ता वा समुदायद्वारा प्राप्त हुने अनुरोधलाई बोट सञ्चालकले जाँच गरी अनुरोधलाई सम्पन्न गर्नेछ। कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई यहाँ हुने छलफलमा सामेल हुन स्वागत गरिन्छ।

अनुरोध प्रक्रियासम्पादन

बोट प्रयोग गरि कुनै आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्नको लागि अनुरोध गर्ने प्रक्रिया हेर्नुहोस्:-

=== उपयुक्त कामको नाम ===
(उदाहरणको लागि- हिज्जे सुधार)
* हालको हिज्जे - सुधार गर्नुपर्ने शब्द हिज्जे 
~~~~

अनुरोधहरूसम्पादन

हिज्जे सुधारसम्पादन

अशुद्ध शुद्ध
बाहिरी लिंक, बाह्य लिंक, बाह्य लिङ्क, बाह्य लिङ्कहरू, बाह्य सूत्रहरू बाह्य कडीहरू
यहाँ भएको छलफल हेर्न सकिन्छ।--बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) २१:२७, १२ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)
  काम गर्दै--Saroj Uprety (कुरा गर्ने) ११:०२, १३ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)


हिज्जे सुधारसम्पादन

अशुद्ध शुद्ध
दुलेगौंडा सहर दुलेगौँडा सहर
यहाँ भएको छलफल हेर्न सकिन्छ।--बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १४:०८, १५ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)
  सफल भयो--Saroj Uprety (कुरा गर्ने) १६:३७, १५ सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)

हिज्जे तथा शीर्षक सुधारसम्पादन

अशुद्ध शुद्ध
मह्कुमा उपविभाग
यहाँ भएको छलफल हेर्न सकिन्छ। हिज्जे सहित शीर्षक सुधार गर्न हुन--बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) ०८:११, ३० सेप्टेम्बर २०२० (नेपाली समय)
  सफल भयो --Saroj Uprety (कुरा गर्ने) २१:४१, १८ डिसेम्बर २०२० (नेपाली समय)

हिज्जे सुधारसम्पादन

अशुद्ध शुद्ध
नेपालका राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्रपति
नेपालका उपराष्ट्रपति नेपालको उपराष्ट्रपति
हिज्जे सुधार गर्न हुन--बिप्लब आनन्द (म सँग कुरा गर्नुहोस) १३:३९, १७ जनवरी २०२२ (नेपाली समय)