विकिपिडिया:गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता

गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता भनेको प्रयोगकर्ताहरूको लागि विकिपिडिया खाताहरूमा लागू गरिएको प्रयोगकर्ता अनुमति हो, जसले तिनीहरूलाई नयाँ पृष्ठहरू फिड र पृष्ठ क्युरेसन उपकरणसँग काम गर्न अनुमति दिन्छ, प्रकाशनको लागि नयाँ सिर्जना गरिएका पृष्ठहरू प्रशोधन गर्न, अनुमोदन गर्न वा चिनो गर्न।

अनुदानका लागि निर्देशनहरू सम्पादन गर्नुहोस्

सम्पादकहरूसँग विकिपिडियाका सान्दर्भिक क्षेत्रहरूमा एक सुसंगत इतिहास पनि हुनुपर्छ जसले उनीहरूसँग पृष्ठ निर्माण, पृष्ठ मेटाउने, भरपर्दो स्रोतहरूको उद्धरण र प्रयोग, र विकिपिडियाको उल्लेखनीयता दिशानिर्देशहरू सम्बन्धी नीतिहरूसँग पर्याप्त स्तरको ज्ञान छ भनी देखाउँछ।

 1. सम्पादक कम्तिमा ९० दिनको लागि दर्ता विकिपिडिया प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ।
 2. सम्पादकसँग प्रमुख नामपदमा ५०० नमेटिएको सम्पादनहरू हुनुपर्दछ जसले लेख र पृष्ठ गुणस्तर नियन्त्रणको दक्ष ज्ञान स्पष्ट रूपमा प्रदर्शन गर्दछ।
 3. सम्पादकसँग ठोस इतिहास हुनुपर्दछ जसले नयाँ प्रयोगकर्ताहरूसँग सञ्चार र अन्तरक्रिया गर्न, र सकारात्मक, सहयोगी, र उपयुक्त तरिकामा प्रवीणता देखाउँदछ।
 4. सम्पादकसँग दिशानिर्देशहरू अनुसार पृष्ठहरू सार्ने अनुभव हुनुपर्छ।
 5. सम्पादकले स्वयम्सेवक आधारमा मात्र पृष्ठहरू गस्ती गर्नुपर्छ।
 6. सम्पादकसँग आवेदन गर्नु अघि ६ महिनाको अवधिको लागि कुनै व्यवहार निषेध अभिलेख उल्लङ्घन हुनु हुँदैन।

प्रदान गरिएका समूहहरू सम्पादन गर्नुहोस्

गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ता समूहले निम्न प्रयोगकर्ता अधिकारहरू समावेश गर्दछ:

 1. एकल पुन:अनुप्रेषणहरू मेटाउने (delete-redirect)
 2. अस्वीकृत शीर्षक वा प्रयोगकर्ता नामहरूको सूची ओभरराइड गर्ने (tboverride)
 3. अरुको सम्पादनहरूलाई गस्ती गरिएको रूपमा चिनो लगाउने (patrol)
 4. तिनीहरूको सह-पृष्ठसहित पृष्ठहरू सार्ने (move-subpages)
 5. पृष्ठ सार्दा स्रोत पृष्ठबाट पठाउने लिंक नबनाउने (suppressredirect)
 6. पृष्ठहरू सार्ने (move)
 7. श्रेणी पृष्ठ सार्ने (move-categorypages)

नेपाली विकिपिडियामा हाल गस्तीगर्ने प्रयोगकर्ताहरू छन्। उपयुक्त सम्पादकहरूले यस पृष्ठमा यो अधिकारको लागि अनुरोध गर्न सक्छन्।