मुख्य सूची खोल्नुहोस्

शरीरका विभिन्न अङ्गहरुबाट रगत मुटुसम्म र मुटुबाट रगत शरीरका विभिन्न अङ्गहरुसम्म ओसारपसार गराउने नलीहरुलाई रक्तनलि भनिन्छ । मानव शरीरका प्रमुख रक्तनलीहरु धमनी, शिरारक्त केशिका हुन् ।

रक्तनली
Circulatory System en.svg
मानव शरीरमा रक्तसञ्चार प्रणालीको साधारण चित्र
ल्याटिन vas sanguineum