मिजो भाषा भारतको मिजोरम राज्यमा बोलिनने मुख्य भाषा हो।
सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन