भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर

भारतीय प्राविधिक संस्थान कानपुर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कानपुरमा स्थित एउटा विश्वविद्याल

भारतीय प्राविधिक संस्थान कानपुर भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कानपुरमा स्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

ढाँचा:भारतीय प्राविधिक संस्थान