पाखुरा मानव शरिरको काँधकुहिनाको जोर्नीको बिचको भाग हो ।

पाखुरा
Upperarm.jpg
The human arm (with a small scar)
Gray413 color.png
Cross-section through the middle of upper arm.
Details
ArteryAxillary artery
VeinAxillary vein
NerveBrachial plexus
Identifiers
LatinBrachium
TAA01.1.00.022
शरीर-संरचनाशास्त्रसम्बन्धी शब्दावलीहरू