पहान बिरालो

पहान बिरालो नेपालमा पाइने एक प्रकारको जनावर हो । यो प्रजतीको बिरालो घर पलुवा बिरालो भन्दा ठूलो हुन्छ ।

पहान बिरालो
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
जन्तु जगत
सङ्घ:
वर्ग:
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
L. lynx
वैज्ञानिक नाम
Lynx lynx
(Linnaeus, 1758)
Eurasian lynx range
पर्याय

Felis lynx (Linnaeus, 1758)


सन्दर्भ सूचीसम्पादन

  1. Breitenmoser, U., Mallon, D.P., von Arx, M. & Breitenmoser-Wursten, C (2008). Lynx lynx. In: IUCN 2008. IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 2 February 2008.