दक्षिण सिक्किम जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

दक्षिण जिल्ला भारतीय राज्य सिक्किमको एउटा जिल्ला हो।