दक्षिण अण्डमान जिल्ला

भारतको एक जिल्ला हो

दक्षिण अण्डमान जिल्ला भारतीय राज्य अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहको एउटा जिल्ला हो।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन