तरुण गोगोई अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री हुन, उनी १७ मे २००१ देखि यो पदमा छन्।