भारतीय भन्नाले भारतको नागरिक अथवा भारतमा उत्पादित वस्तुलाई जानिन्छ जस्तो प्रकारले भारतीय मान्छे भारतीय सामान भारतीय मुद्रा भारतीय खाद्यान्न यहाँ भारते भव (भारतमा हुने) यस्तो गर्दा भारतीय यहाँ तद्धित प्रत्यय ईय भएर सिद्ध हुन्छ ।

भारतीय राजनीति सम्पादन गर्नुहोस्

भारतीय अर्थव्यवस्था सम्पादन गर्नुहोस्

भारतीय मुद्रा सम्पादन गर्नुहोस्

भारतीय जोडिएका पृष्ठहरू सम्पादन गर्नुहोस्

सन्दर्भ सामग्री सम्पादन गर्नुहोस्

बाह्य कडीहरू सम्पादन गर्नुहोस्