भारतीय भन्नाले भारतको नागरिक अथवा भारतमा उत्पादित वस्तुलाई जानिन्छ जस्तो प्रकारले भारतीय मान्छे भारतीय सामान भारतीय मुद्रा भारतीय खाद्यान्न यहाँ भारते भव (भारतमा हुने) यस्तो गर्दा भारतीय यहाँ तद्धित प्रत्यय ईय भएर सिद्ध हुन्छ ।

भारतीय राजनीतिसम्पादन

भारतीय अर्थव्यवस्थासम्पादन

भारतीय मुद्रासम्पादन

भारतीय जोडिएका पृष्ठहरूसम्पादन

सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन