मुख्य सूची खोल्नुहोस्

जर्मन भाषा

पश्चिम जर्मनेली भाषा

जर्मन जर्मनीको आधिकारिक भाषा हो।