मुख्य सूची खोल्नुहोस्

जर्मन जर्मनीको आधिकारिक भाषा हो।