छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय

छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कानपुरमा स्थित एउटा विश्वविद

छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय भारतीय राज्य उत्तर प्रदेशको कानपुरमा स्थित एउटा विश्वविद्यालय हो।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
कानपुर विश्वविद्यालय
पूर्व नामहरू
कानपुर विश्वविद्यालय
प्रकारसार्वजनिक
स्थापना१९६६
कुलपतिश्रीमान राम नाइक
स्थान, ,
वेबसाइटkanpuruniversity.org