कृष्ण सागर

युरोप र एसिया बीच रहेको समुद्र

कृष्ण सागर यूरोप, एनाटोलियाककेससले घेरिएको भू-परिवेष्ठित सागर हो । यो मारमारा सागर, भूमध्य सागर तथा एजिएन सागर हुदै आन्ध्र महासागरसँग जोडिएको छ।

ढाँचा:Infobox sea