कर्णाली नेपाली भाषा

नेपालको कर्णाली क्षेत्रमा बोलिने नेपाली भाषाको भाषिका नै नेपाली भाषाको जननी भाषिका हो । कर्णाली क्षेत्रमा नेपाली भाषालाई आफ्नो पुरानो नाम खस भाषा भनेरै चिनिन्छ ।

शाके (शक सम्बत) १६१२ डोटी रैका राजा मन्धता शाहीद्वारा प्राचिन नेपाली भाषामा लिखित जारी ताम्रपत्र

उप भाषिकासम्पादन

कर्णाली नेपाली भाषाको देहायका उपभाषिकाहरू छन् :

  • असी दराली उप-भाषिका
  • त्रिविकोटी उप-भाषिका
  • रासकोटी उप-भाषिका
  • मुहु उप-भाषिका [१]

हेर्नुहोस्सम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन

स्रोतहरूसम्पादन