अक्टोबर

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको दशौँ महिना
अक्टोबर 2012
सोम मंगल बुध बिही शुक्र शनि आइत
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31