सेप्टेम्बर

जुलियन र ग्रेगरियन क्यालेन्डरहरूको नवौँ महिना
१०
११ १२ १३ १४ १५ १६ १७
१८ १९ २० २१ २२ २३ २४
२५ २६ २७ २८ २९ ३०

सेप्टेम्बर जुली र इस्वी सम्वत् पात्रोमा वर्षको नवौँ महिना हो। यो चार महिनामध्ये तेस्रो महिना हो जसको लम्बाई ३० दिनको रहेको हुन्छ, र पाँच महिनामध्ये चौथो ३१ दिन भन्दा कम दिन भएको महिना हो। उत्तरी गोलार्धमा सेप्टेम्बर र दक्षिणी गोलार्धमा मार्च मौसमी रूपमा बराबर हुन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन

बाह्य कडीहरूसम्पादन